Midwinterhoorn blazen
Ugchelen e.o.

 Welkom op onze website

Het Midwinterhoorn blazen in de adventsperiode is een traditie die wij als blaasgroep graag in
ere willen houden. Wij blazen op een zelf gemaakte houten hoorn.

 

“Zee bloas um beurten de boodschap védan,
dat ’t duuster mut goan want ’t lich kump d’r an”

 

 d' Olde Rôep

De Midwinterhoornblazers Ugchelen blazen een melodie, de “ d'Olde Rôep” of een variatie daarop. Het is van belang de tonen even aan te houden zodat men “gedragen” blaast. De tonen dienen vloeiend van de ene naar de volgende toon over te lopen. Dus niet los van elkaar of stotend geblazen. De midwinterhoorn heeft geen kleppen of gaatjes om de tonen te beïnvloeden. De verschillende tonen kan men blazen door de lipspanning te verhogen of verlagen. Dagelijks vijf á tien minuten oefenen is de beste manier om het blazen te leren.  

Op de Leesterheide bij Ugchelen wordt in de
adventsperiode d'Olde Rôep geblazen.

Dit is in het Park de Hoge Veluwe bij jachtslot Hubertus. Hoe het daar klinkt? 
Luister in dit filmpje naar de prachtige echo. Klik hier

 

 

2019

                             4 september

Oefenavond


11 september

Open Avond


26 september

Oefenavond


 

              

Alle oefenavonden zijn voor belangstellenden te bezoeken vanaf 19:15 uur.

PCBO De Touwladder, Bogaartslaan 75, 7339 AN Ugchelen.
De ingang is de blauwe deur. De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur.  
Contact: Voorman Casper van Beek, 06 55 307 503


Ook dit jaar worden we weer gesponsord door   het Houthuus
Van harte gefeliciteerd met jullie 5 jarig jubileum !!

 

In juli en augustus zijn wij op de donderdagen op de Veluwse Avondmarkt

Op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 juli en 
1, 8, 15, 22 en 29 augustus vertellen onze blazers over de traditie van het midwinterhoornblazen. 
Er wordt in de kraam een midwinterhoorn gebouwd en natuurlijk mag u ook proberen om de midwinterhoorn te blazen. Onze blazers laten af en toe enkele tonen van de midwinterhoorn horen. De traditionele melodieën worden alleen in de adventsperiode geblazen.

Leren Midwinterhoornblazen?
Mocht u zelf willen leren midwinterhoornblazen of bent u blazer en woont u in de omgeving van Ugchelen? 
Meldt u zich dan aan voor onze OPEN AVOND op woensdag 11 september.

Donderdag 11 juli, Veluwse Avondmarkt Beekbergen

Op deze avond was het wat rustiger. Misschien hielden de weergoden de bezoekers binnen. Harm en Hennie waren er ook deze avond weer, samen met Bob en zoon Vincent. De kraam stond er weer netjes bij en de traditionele verhalen werden verteld.
De foto's werden Bob gemaakt. Zie fotogalerie.

Donderdag 4 juli, Veluwse Avondmarkt Beekbergen

Op de eerste Veluwse Avondmarkt van dit jaar was het al snel druk op de markt. Henk, Wim, Harm en Hennie stonden de bezoekers te woord. Uitleg over het bouwen en blazen van de midwinterhoorn werd er volop gegeven. Natuurlijk mochten de bezoekers ook zelf proberen te blazen. De foto's werden door Ellen en Henk gemaakt. Zie fotogalerie.

Woensdag  29  mei, de laatste oefenavond voor de vakantie

De blazers komen elke maand bij elkaar voor natuurlijk het gezellige contact en te oefenen in kleine groepjes om de fijne kneepjes te leren van de bloasmeesters. Nu is de laatste oefenavond voor de vakantie voorbij en bereiden we ons voor op de maanden juli en augustus waarin we op de donderdagen de Veluwse Avondmarkten het publiek vertellen over de traditie van het midwinterhoornblazen.
Zie fotgalerie

Donderdag 14 maart, het nieuwe vignet Cultureel Erfgoed

NIEUWS UIT DE FEDERATIE GELDERSE MIDWINTERHOORNGROEPEN
Op 1 december 2018 hebben we allen in Gelselaar de bijschrijving van het Midwinterhoornbouwen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Recentelijk kunnen meemaken. Sindsdien is er druk overleg geweest met het KIEN over hoe we dit middels een vignet kenbaar zouden kunnen maken in onze interne en externe communicatie. We voerden immers al sinds 2013 een vignet voor het Midwinterhoornblazen in Gelderland en Overijssel en daarnaast een tweede vignet voeren bleek niet erg praktisch. 

Uiteindelijk is er door het KIEN besloten om één vignet te nemen voor het Midwinterhoornblazen en het Midwinterhoornbouwen waarbij de geografische aanduiding is komen te vervallen. Dit houdt echter wel in dat het gebruik van dit vignet alleen is voorbehouden aan de beide Erfgoedzorgdragers, de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe en de Gelderse Federatie van Midwinterhoorngroepen. Zij hebben een zogenaamde licentieovereenkomst van KIEN ondertekend en kunnen vervolgens het vignet, onder strikte voorwaarden ten aanzien van het gebruik, beschikbaar stellen aan de bij hun aangesloten Midwinterhoorngroepen.

Woensdag  20 februari , ALV , de nieuwe A-blazers en de winnaars

Op onze Algemene Ledenvergadering werden weer harde noten gekraakt. Discussies en afspraken hoe we het aankomende jaar weer verder gaan om de mooi traditie van het Midwinterhoornblazen in stand te houden. Dit jaar ook alvast een vooruitblik op de organisatie van het Gelders Midwinterhoorn Treffen. Dit wordt gehouden op 28 december 2019. De locatie is ook al bekend. We worden bij Staatsbosbeheer welkom geheten. De Kiosk, de Ugchelse Berg, zal onze partner in een hapje en een drankje zijn. We mogen gaan blazen op onze favoriete heidegebied net achter het Leesten.

Een feestelijk moment zijn altijd de huldigingen. We beginnen met de blazers die onze A-status hebben behaald. De nieuwe A-blazers hebben in de afgelopen adventsperiode meerdere malen de Olde Rôep in vier zuivere tonen laten horen. Dit jaar hebben we drie blazers die we het certificaat en de bloemen mogen overhandigen. Het begint met Silvia. Zij blaast al wat langer mee en heeft door goed te oefenen de zuivere klanken en gebonden noten laten horen. Sandra is begin december bij ons gekomen en heeft in  het verleden trompet gespeeld. Voor haar was de uitdaging een stuk kleiner alhoewel ze moest wennen aan de speelstijl. Bob heeft het blazen ook vlot opgepakt en heeft zelfs deelgenomen aan het Gelders Midwinterhoorn Treffen 2018, met een hele verdienstelijke score. Alle drie van harte gefeliciteerd met het behalen van deze prestatie. Na de A-blazers waren er bloemen en een bedankje voor de vertrekkende bestuurders. Hans en Henk bedankt voor jullie bestuurswerkzaamheden in de afgelopen jaren. 
De drie blazers, Casper, Jolanda en Henk, die de wisseltrofee Beste Blaasgroep Gelders Midwinterhoorn Treffen 2018 binnen haalden werden in het zonnetje gezet. Het certificaat van de Federatie als kopie in een lijst en een tinnen midwinterhoornblazer met inscriptie als herinnering aan deze prestatie. De foto's zijn van Ellen de Lange. Zie fotogalerie.

Woensdag  20 februari , Verse boomstammen voor nieuwe hoorns

Het lijkt wel volop voorjaar maar het is pas februari. Op deze mooie dag gaan Casper en Lex wat kromme stammen zoeken om dit jaar nieuwe midwinterhoorns te kunnen bouwen. Met hulp van Lex en zijn motorzaag zoeken en zagen we alleen de stammen die door de selectie komen. Kritisch wordt er rondgekeken en gekeurd. De meeste stammen komen niet door de voorselectie. Welke wel zijn goedgekeurd krijgen een zakdoek omgebonden, ze zullen wat later gezaagd worden.

Woensdag 23 januari , Oefenavond

De Adventsperiode is al weer 3 weken achter ons gelaten en we staan al weer in de klaslokalen om te oefenen voor de aanstaande adventsperiode. Het is nog bijna een heel jaar, maar het is nu het moment om te oefenen en weer mooier en beter te leren blazen dan het afgelopen jaar. Onder begeleiding van Henk en Casper werden de klasjes samengesteld en werden de eerste tonen weer gehoord. De foto's zijn van Ellen. Zie fotogalerie.

Zondag 6 januari , Afbloazen

Het is al weer de laatste dag van de adventsperiode, 3 Koningen - 6 januari. Vandaag mogen we volgens de traditie nog buiten blazen en daarna gaat de midwinterhoornweer "an de spieker".

Gelukkig zijn deze keer de weergoden wel met ons en mochten we een droge middag meemaken. Hierdoor was er ook weer voldoende publiek en belangstellenden. De melodieën werden door de blazers mooi geblazen en zo konden we deze adventsperiode weer waardig afsluiten. Maar afsluiten zonder kniepertjes van Wim en het Ugchelens Keitje gaat natuurlijk niet. En ook dit jaar weer een nieuwe groepsfoto alhoewel de groep vandaag 6 blazers mistte. De foto's zijn van Ellen de Lange en Wim Bouwhuis.      Zie fotogalerie

Zaterdag 5 januari , Blaastreffen 2018 / 19 - Zuidwolde

Vorig jaar werd het Blaastreffen in Hardenberg georganiseerd. Dit jaar in Zuidwolde en volgend jaar zijn we in Dalfsen. Helaas kregen we geen volledig team mee en ook Jolanda viel uit. Casper moest vandaag de eer hoog houden voor Ugchelen, wat gelukkig goed lukte - beter dan in Lochem.
Na een 7-tal jeugd blazers startte de groep van 50 blazers. Een vlot tempo, en ja, helaas zat het weer ook deze keer niet mee. Lichte motregen ging de pret niet drukken. Op de einduitslag heeft Casper een nette 11de plaats behaald. 
Foto's van Ellen de Lange. Zie fotogalerie.

Zondag 30 december, Kasteel Biljoen

Volledig in stijl gaan we dit laatste optreden in deze adventsperiode afsluiten, in de regen. De Blazers Henk, Evert, Hans, Dientje en Casper ontvangen de gasten van de familie met de tonen van de Midwinterhoorn. Het geluid draagt hier ver in de bossen rond het kasteel. Na onze openingsronde bliezen de jachthoornblazers De Overlopers verschillende melodieën. Allen hebben een betekenis in de jacht. Na het hoorngeschal even rust en tijd voor een korte pauze. We hebben een avondvullend programma waarin o.a. Henk een kort verhaal doet over de Midwinterhoorn. We blazen ook aan de andere kant van de gracht en sluiten deze af met Casper en Henk op het balkon en de anderen vanaf het middenterrein. Het was weer een mooie avond rond Kasteel Biljoen. De foto's zijn van Hans en Casper. Zie fotogalerie.

Zaterdag 29 december, Hotel Stoppelberg

Ook dit jaar waren we weer te gast in Hotel Stoppelberg. De oudere gasten werden buiten getrakteerd op de tonen van de Midwinterhoorn. Er werd geblazen door Casper, Henk en Jolanda. Ook werden vanavond de nieuwe kaarsen uitgeprobeerd en ze bleken stormvast - ze bliezen niet uit. Na het optreden buiten en de Glühwein binnen vertelde Henk over de midwinterhoorn, de traditie en het bouwen er van. Daarna was er een onderbreking door de afgezant van de Kerstman en deze vertelde het verhaal van de "Kerstman zoekt Vrouw". Na deze gekkigheid bracht Jolanda het Enschedese Midwinterhoorngedicht in dialect en daarna het Nederlands. Afgesloten werd door een bedankje van eigenaars echtpaar en een presentje voor de drie. Daarna volgende nog een mini-optreden buiten. Zie fotogalerie.

Zaterdag 29 december, Gelders Midwinerhoorntreffen. Lochem

Dit jaar waren we bij de Midwinterhoorngroep Lochem te gast. De Witte Wieven staken in deze omgeving overal de kop op. Het blazen werd gedaan aan de achterzijde van de Uitspanning, de horecagelegenheid waar we terecht konden. De jury in een dichte werkkeet hoorde de 45 hoornblazers en beoordeelden hen op Melodie, Zuiverheid en Techniek. 
Onze blazers waren Casper, Henk en Jolanda voor de competitie Groepsprijs, Bob voor de competitie en Vincent voor de Jeugd.

Door Vincent werd de derde plaats van de Jeugd verdiend en Bob scoorde in de bovenste deel van de scoringslijst.

Door allen werd er ruim voldoende geblazen en door deze scores opgeteld ontving onze blaasgroep 
de Eerste Prijs, Kampioen Midwinterhoorngroep. Een volslagen verrassing omdat onze blazers zelf dachten dat ze het toch niet zo goed hadden gedaan. Gelukkig dachten de 3 juryleden daar anders over. Zie fotogalerie.

Maandag 24 december, Blazen bij Van der Valk - de Cantharel

Net als vorig jaar worden door de blazers Hans, Jolanda, Sandra, Wim en Evert bij de Cantharel geblazen voor hun gasten. Een aangekleed terras en de glühwein boven het vuur maken het decor compleet. De blazers hadden veel belangstelling. Er werd veel gevraagd en ook de gasten mochten de midwinterhoorn proberen te blazen. Zie fotogalerie

Maandag 24 december, Lichtjes op Oorlogsgraven Ugchelen

Voor de eerste keer wordt er in Ugchelen op de oorlogsgraven een kaarsgeplaatst. Het is de bedoeling om dat jaarlijks te doen. De reden voor het plaatsen van deze kaarsen is dat de familie overzee dat niet kan doen en op kerstavond de gevallenen toch op deze manier in gedachte bij hen zijn. Wij werken graag aan deze mooie gedachte mee door de midwinterhoorn in een vraag en antwoordspel te laten horen. De blazers voor deze avond waren Casper en Henk. De foto's zijn door diverse personen waaronder Monique Nijhof gemaakt en zijn terug te vinden bij Facebook. Het interview bij RTV Apeldoorn was gedaan met Monique. Zie fotogalerie 

Zaterdag 22 december, Midwinterhoornbeleving

Dit jaar gaan de blazers met gasten op een wandeling de traditie van het midwinterhoornblazen uitdragen. Deze wandeling wordt in samenwerking met 
Van der Valk - de Cantharel gedaan. Er worden verhalen over de midwinterhoorn verteld, de oorsprong en natuurlijk onderweg geblazen. En als je goed luistert ….ver klinkt een antwoord. Na de wandeling worden de wandelaars onthaald met warme dranken en een hapje. 
Er zijn foto's door de wandelaars aangeleverd; 
Karin en Theo Smit, Frieda en Richard en Stina en Rienk Rienks.
Daarvoor hartelijk dank ! De fotocollage rechts is van Frieda en Richard. De andere foto's staan in de fotogalerie.

Vrijdag 21 december, Zingen voor een Kind

De 20ste editie van dit Kerstfeest is regenachtig. Soms met vlagen stormachtig. We zijn met 9 blazers in het veld, op verschillende posten om de bezoekers het midwinterhoorngeluid te laten horen. Henk, Wim, Leida, Bob, Vincent, Evert, Henk W, Casper en Sandra. Gelukkig waren er nog heel wat volwassen en kinderen die ons een bezoekje brachten. De organisatie stond weer als een huis, wat ook wel noodzakelijk was met dit weer. Overal kaarsje, gezellige muziek van Muziek Vereniging Ugchelen en de vele vuren onderweg. Natuurlijk sloten we ons optreden af met een warm drankje. De foto's zijn gemaakt door Theo Logtenberg.
De complete serie foto's zijn te zien in deze map.

Vrijdag 21 december, Cafeetje van Marja, Hoofdstraat Apeldoorn

Net als vorig jaar blazen Casper en Jolanda bij het ontvangst van het Humanistisch Verbond, het Midwinterdiner. Marja van het Cafeetje van Marja aan de Hoofdstraat in Apeldoorn heeft haar culturele café weer helemaal ingericht voor deze groep mensen.
Naast het diner zal er een mooi avondprogramma zijn. En wat klinken de midwinterhoorns lekker in de Hoofdstraat en ver daarbuiten. 

Vrijdag 21 december, Wim Hartgers, HoutHuus

Op de kortste dag gaan we na de winterzonnewende bij onze sponsor Wim Hartgers van het HoutHuus langs. Wim zaagt op z'n lintzaag onze hoorns in aanbouw. Dank je dat je ook het afgelopen jaar onze hoorn wilde zagen. Zie fotogalerie.

Vrijdag 21 december, Winterzonnewende

Opvallend is dat we dit jaar veel regen hebben tijdens onze optredens. En dat is vandaag ook weer zo. Vanochtend vroeg om 07:00 uur stond de NOS bus voor ons huis. Het eerste interview was in de schuur. Daarna naar 't Leeste en daar het tweede interview. Beide interviews als geluidsopname zijn hier te horen. 
Ondanks het weer was onze halve groep aanwezig en konden we met onze "Roep" de kortste dag aankondigen. Zie fotogalerie.

Donderdag 20 december, Winterzonnewende

Vandaag blazen we voor de langste nacht. En ondanks dat het regent waren er bezoekers die naar ons kwamen luisteren. En zoals altijd krijgen ze van Casper een kort verhaal te horen over de midwinterhoorn en de winterzonnewende. zie fotogalerie

Maandag 17 december, Vrije School De Berkel in Zutphen

Twee jaar geleden waren we ook op deze school voor een presentatie en workshop Midwinterhoornblazen. Toen waren ze net verhuisd naar een noodlocatie ivm een verwoestende brand. Nu is de school vorig opnieuw verhuisd naar een geweldige locatie aan de Ijssel. Eerst bliezen we met z'n drieen Casper, Henk en Toon op de uiterwaarde van de Ijssel. De hele school was uitgelopen en konden ons goed op de dijk horen. Na dit optreden hebben we in de grote zaal de presentatie gedaan en mochten de kinderen de midwinterhoorn blazen. Velen van hen hadden dat al eens eerder gedaan, twee jaar geleden. Het was een prachtige ochtend met veel gezelligheid en enthousiasme. Complimenten aan de leerkrachten wat ze van deze school weten te maken. Ook ons natje en droogje was heel goed geregeld, we werden verwend. Zie fotogalerie.

Zaterdag 15 december,  Kerstmarkt Schaarsbergen

Vaak wordt gezegd dat dit de gezelligste kerstmarkt uit onze omgeving is. Onze blazers lieten zich weer goed horen. De eerste groep Casper, Jolanda, Wim, Dientje en Henk bliezen bij aanvang van de markt waarop de tweede groep vanaf 18 uur bliezen met Evert, Vincent, Bob, Silvia en Hans. vanaf de eerste minuut was het druk opd markt en daarmee overal gezelligheid. Naast de mooie kramen, de verschillende muziekoptredens is hier het horecagedeelte met zo veel vrijwilligers goed geregeld. Ook voor de organisatie van dit jaar een dikke pluim. Zie fotogalerie.

Zaterdag 15 december,  Vaassen

Ook dit jaar waren we weer op uitnodiging van de winkeliersvereniging in Vaassen. Ze hadden er opnieuw weer een gezellige straat van gemaakt met de Vaassens Fanfare. Veel bezoekers bleven staan om te luisteren en spraken hun waardering uit voor onze aanwezigheid. Altijd leuk om te horen en fijn om in Vaassen te zijn. Henk, Harm, Hennie, Toon en Sandra hebben zich weer van de beste kant laten horen. Zie fotogalerie.

Woensdag 12 december,  Fakkelbloazen

Jaarlijks hebben wij ons Fakkelbloazen. Het is een moment in de adventsperiode waarbij alle blazers bij elkaar komen. Dit jaar waren ook een aantal gasten uitgenodigd die betrokken zijn bij de Midwinterhoorngroep. 

We worden niet alleen warm van de vuren, maar ook elkaars gezelschap, de hapjes en de drankjes zorgen voor een mystieke sfeer. Dit jaar droeg Jolanda een Twents gedicht op, later met een Nederlandse vertaling. Casper dook de geschiedenis in en later werd de toekomst van de Traditie besproken.  Download de teksten van deze avond. Gedicht   en  Traditie

Wij willen Van der Valk - de Cantharel bedanken dat wij gebruik mochten maken van de ruimte achter het Hotel.
Op 24 december komen wij weer terug om voor de gasten van het restaurant en het hotel te blazen.
De foto's zijn gemaakt door Ellen de Lange. Zie fotogalerie

Dinsdag 11 december,  Rondje door Ugchelen

Vorig jaar was er een kerstmarkt(je) in Ugchelen - Helaas dit jaar niet. 

Maar om toch het midwinterhoorngeluid in Ugchelen te laten horen heeft een kleine groep blazers een ronde gelopen. Om de beurt bliezen zij de verschillende melodieën en dat werd door menig bewoner gewaardeerd. Uit onverwachte donkere hoek werd geapplaudisseerd. Misschien hoort u deze blazers nog wel vaker in Ugchelen of kom naar onze optredens die vermeld staan in onze agenda.  De foto's zijn gemaakt door Ellen de Lange. Zie fotogalerie

Zondag 9 december,  Nationaal Park de Hoge Veluwe

Vergeleken met vorig jaar was het vandaag haast een zomerse dag. Vorig jaar met heel veel sneeuw en storm, nu een heerlijk weer met af en toe een heel klein buitje.
De opzet van de kerstmarkt was wat anders dan de afgelopen jaren omdat er een nieuw restaurant wordt gebouwd, maar het was er minstens zo gezellig. Goede opkomst van publiek mede door het zagen van de kerstboompjes op het park. Al met al een zeer geslaagde dag. We hebben in twee groepen geblazen; Casper, Hans, Toon, Evert en Jolanda en de groep Henk, Bob, Vincent, Dientje en Sandra. Zie fotogalerie

Zondag 2 december,  anbloazen

Vanaf vandaag zijn de midwinterhoorns weer te horen, de adventsperiode is weer aangebroken. Onze blazers kwamen op de Leesterheide bij elkaar om officieel de adventsperiode "an te bloazen". Het weer was regenachtig en met veel wind. Gelukkig waren er nog een redelijk aantal toeschouwers die zich net als de blazers niets om dit slechte weer aantrokken. Na ruim een half uur de traditionele melodieën te hebben geblazen hielden we het voor gezien. Zie fotogalerie

Zondag 2 december,  de laatste oefenwandeling

In de afgelopen maanden zijn onze gidsen druk geweest om alle informatie eigen te maken. Vandaag is de laatste oefening om de puntje op de bekende "i" te zetten. Ook mag er nu geblazen worden. We zijn er klaar voor om onze gasten een Midwinterhoornbeleving te laten ondergaan. Zie fotogalerie

Zaterdag 1 december, Midwinterhoornbouwen is Immaterieel Cultureel Erfgoed

Ja, het heeft veel moeite gekost maar nu staat naast het blazen (vanaf 13 december 2013) ook het bouwen van een midwinterhoorn (vanaf 11 juli 2018) op de lijst van het Cultureel Erfgoed. 

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland ontplooit activiteiten gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed.
Nergens wordt gesproken over Hoe de traditie is en Hoe deze moet worden uitgevoerd. Want ook dit kenniscentrum weet dat een traditie evalueert. In de toekomst zal een traditie zich aanpassen en onder invloed zijn van zijn gebruikers. Moderne ideeën worden overgenomen en zullen nieuwe bewegingen binnen de tradities voortbrengen.
Natuurlijk zullen er puristen zijn en zullen “nieuwe” ideeën niet welkom zijn. Maar de traditie krijgt door de meningsverschillen en ontwikkelingen wel een impuls om te blijven bestaan, er daar gaat het om. 

In Gelselaar waren Casper, Wim en Sylvia om de ondertekening, het blazen en de estafette te ondersteunen. Zie fotogalerie


PRIVACY POLICY van Midwinterhoornblazen Ugchelen

KLIK hier voor RTV Apeldoorn
Of rechtstreeks Live naar de uitzending

KLIK hier voor Veluwe Centraal

Zie voor het complete fotoalbum 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 de fotogalerie.